ue flag 02

Projekty Unijne Bemarc

Firma BEMARC korzysta z funduszy przyznawanych w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 
Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.
 
Tytuł projektu to:  Dotacja na kapitał obrotowy dla Bemarc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa."
 
Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
 
Planowane efekty projektu:  Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
 
Wartość projektu ogółem: 237 342,51 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 237 342,51 PLN

Beneficjent: BEMARC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

 

Firma Bemarc Edward Baczewski Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014-2020.

Nazwa projektu: Podwyższenie konkurencyjności Spółki Bemarc poprzez wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych oraz marketingowych w gminie Swarzędz.

Celem projektu jest poszerzenie oferty o nowe, udoskonalone produkty i usługi oraz optymalizacja procesów produkcyjnych, organizacyjnych i marketingowych, dzięki zakupowi i wdrożeniu innowacyjnego oprogramowania, jak również nabyciu lasera typu combo. 

Planowane efekty: zamierzone jest osiągnięcie następujących wskaźników:

  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 3 EPC.
  • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 3 szt.
  • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 2 szt.
  • Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych: 7 szt.

Wartość całkowita projektu: 4.227.550,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 999.999,90 PLN

Logotypes UE Retinax4