ue-flag-02

Projekty Unijne Bemarc

Firma Bemarc Edward Baczewski Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.

Nazwa projektu: Podwyższenie konkurencyjności Spółki Bemarc poprzez wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych oraz marketingowych w gminie Swarzędz.

Celem projektu jest poszerzenie oferty o nowe, udoskonalone produkty i usługi oraz optymalizacja procesów produkcyjnych, organizacyjnych i marketingowych, dzięki zakupowi i wdrożeniu innowacyjnego oprogramowania, jak również nabyciu lasera typu combo.

 

Planowane efekty: zamierzone jest osiągnięcie następujących wskaźników:

  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 3 EPC.
  • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 3 szt.
  • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 2 szt.
  • Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych: 7 szt.

Wartość całkowita projektu: 4.227.550,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 999.999,90 PLN

Logotypes-UE-Retinax4